عنوان سایت
لوگوی سازمان
اخبار عمومی
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع):
نظام انقلاب اسلامی رسانه ما نیازهای علوم انسانی کشور را برآورده نکرده است و انقلاب اسلامی ایران در ح... مشاهده متن کامل
تاریخ خبر :1392/12/24
راهبرد
هر دانشی می خواهد خود را در جهان مطرح کند به طبع باید با یک رسانه وارد شود،‌ علوم تجربی با یک رسانه ... مشاهده متن کامل
تاریخ خبر :1392/12/24
دکتر مخبر دزفولی
در نگاه اسلامی‌ها، اصولاً هیچ علمی غیر الهی نیست و هر شاخه از علم تبیین فعل الهی در یک زمینه خاص است... مشاهده متن کامل
تاریخ خبر :1392/12/24
اخبار پژوهشی
admin
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در کرسی نقد نظریات غربی با عنوان «رابطه هنر و معرفت از نظر معرفت‌شناسی» ... مشاهده متن کامل
تاریخ خبر :1393/11/13
admin
کرسی نقد نظریه باعنوان"کرسی نقد نظریه با عنواننقد نظریه شناختی"از ساعت 15 الی 17روز سه شنبه 11 آذرما... مشاهده متن کامل
تاریخ خبر :1393/11/13
admin
با حضور 40 تفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های استان تهران، کرسی نقد نظریه انقلاب در دانشکده ادبیات و... مشاهده متن کامل
تاریخ خبر :1393/11/13
  پیوندها
  نظرسنجی